Hoe verder vanaf Energie-label C!

“ENERGIE-label C! Het mag u niet teveel energie gaan kosten”

Samen naar het juiste label?

Bedrijfsnaam  
Uw naam  
Telefoon  
E-mail  
Aanvullende informatie  

Doel van de overheid is dat elk kantoorgebouw in 2030 moet gaan voldoen aan Energie-label A. In de eindrapportage worden de verwachtte inspanningen daartoe al omschreven. De upgrade tot dit ultieme niveau wordt volledig in kaart gebracht op basis van een meerjarenplan en het opnieuw volgen van onze stappen 2 en 3.

gallery/energielabel-spendel